top of page

Lichtbreking door PRISM 

Een prisma wordt typisch gebruikt om wit licht op te splitsen in zijn samenstellende spectrale kleuren (de kleuren van de regenboog).

Licht vertegenwoordigt in dit geval de dagelijkse realiteit en de prisma is uw zaak. Indien goed gepositioneerd, zal de realiteit uiteenvallen in netjes gescheiden kleuren die logisch zijn. Op basis van uw keuzes zal uw bedrijf de dagelijkse realiteit anders indelen en zal het resulterende beeld veranderen.

Het proces van strategiedefinitie en -implementatie betekent het herpositioneren van uw pbedrijf over de dimensies van product, proces, plan, en mensen. PRISM kan u helpen begrijpen hoe u hetzelfde licht anders kunt opsplitsen, of hoe u kunt reageren op een nieuwe realiteit - een andere lichtbron.

PRISM
methodologie

PRISM, is een acroniem voor:

 • Purpose anchored

 • Responsibly resourced 

 • Impact driven

 • Strategy Development

 • Methodology (or Magic)

De methodologie kijkt naar vier belangrijke dimensies: product, proces, plan, en people om de belangrijkste dynamiek en hindernissen voor de implementatie van een strategie te identificeren.  
 

Implementeren van een strategie betekent het introduceren van tijd, en door de tijd heen:

 • Transfomeert product in waardecreatie

 • Worden je processen een bedrijfsmodel

 • Vormen de mensen je bedrijfscultuur

 • Wordt je plan verheven tot een visie  
   

PRISM biedt een houvast voor bedrijven om hun impact duurzaam uit te breiden over alle 4 dimensies en de strategie-uitvoering te verankeren in het doel de onderneming (purpose anchored).


 

Het PRISM-framework wordt momenteel mede ontwikkeld door Talia Stough, PhD en Sam Van Calster om een kloof te dichten tussen strategische plannen en de uitvoering ervan. PRISM richt zich met name op het begrijpen hoe ESR-ambities (Ethics, Sustainability and Responsibility) de harde realiteit kunnen weerstaan wanneer ze worden geconfronteerd met uitdagingen met beperkte middelen en toenemende druk om traditionele waardedrijvers te ontmoeten. 

PRISM-framework

bottom of page